ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490235
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  490235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathuaykaew
ที่อยู่ :
  เลขที่ 120  หมู่ที่ 1  บ้านห้วยแก้ว
ตำบล :
  มหาสอน
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
ตราสัญลักษณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
โทรศัพท์ :
  0861286669

โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2467
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาสอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :
  40 กม.
นางพิศมัย แสวงบุญราศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :
  5 กม.
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2563
)