ที่อยู่:
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เลขที่ 120 หมู่ 1
ตำบลมหาสอน
อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15110
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ผู้ดูแลระบบ 0957712782
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
โทรศัพท์ผู้อำนวยการ 0861286669
ส่งอีเมล